ขอเชิญร่วมประชุมวิชาการ
The First CRA Disaster and Emergency Management Conference:
Time To Move Forward

29 – 31 กรกฎาคม 2567

ณ ห้องประชุมใหญ่ออดิทอเรียม ชั้น 3
อาคารวิทยาลัยแพทยศาสตร์ศรีสวางควัฒน
ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์